Anamese

Tijdens de anamnese, of vraaggesprek, zal de osteopaat informatie inwinnen over de aard en mogelijke oorzaak van de klacht. Verder zal er gevraagd worden naar het algemeen functioneren van het lichaam.

Het is zinvol de resultaten van voorgaande medische of paramedische onderzoeken, zoals RX of scans, mee te brengen.