Taping

Klassieke taping

Kinesiotaping
Kinesiotape is een elastische tape die een bijdrage levert tot het normaal functioneren van spieren en weefsels. Het concept bestaat reeds sinds 1973 maar vindt recent zijn toepassing binnen de revalidatie en sport.

Het concept is gebaseerd op de eigenschap van het menselijk lichaam om via een zelfgenezingsproces aangetaste weefsels te herstellen. Het werkingsmechanisme van de tape komt tot stand door het activeren van de neurologische en circulatoire systemen in plaats van de aangetaste weefsels te immobiliseren (cfr. klassieke taping).

In de praktijk wordt kinesiotaping voornamelijk toegepast om pijndempend te werken, de circulatie in de klachtenregio te optimaliseren en de tonus (basisspanning) van de spieren te reguleren.