Osteopathie

'Osteopathie' is de samenvoeging van de twee Griekse woorden 'osteon' en 'pathos’. 'Osteon' betekent 'bot', het hardste weefsel in het lichaam. 'Pathos' betekent 'ziektebeeld'. Men zou dus ‘ziekte van het bot’ kunnen nemen als letterlijke vertaling. Dit is echter een foute interpretatie. Beter is ‘problemen veroorzaakt door het bot’, met name bewegingsbeperkingen. In de osteopathie gaat het dus om het voelen van de weefsels en meer specifiek de beweging ervan.

Osteopathie is een holistische (geheel omvattende) manuele therapie, die over het hele lichaam zoekt naar functionele bewegingsbeperkingen.

Alle lichaamssystemen zijn met elkaar verbonden en worden door elkaar beïnvloed. De behandeling omvat het corrigeren van bewegingsbeperkingen in deze functionele systemen in het lichaam door middel van verschillende manuele technieken.

Als deze functionele bewegingsbeperkingen verholpen zijn, heeft het lichaam de kracht om verder te herstellen. De osteopaat stimuleert via de behandeling het autocorrectiesysteem van de patiënt.